• 12 lipca 2024

Gdy w 2016 roku doszło do historycznego głosowania, w wyniku którego Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, funt szterling przeżył jeden z najgorszych dni w swojej historii – kurs waluty spadł do minimum, odnotowanego ostatni raz 30 lat wcześniej. Ponad 2,5 biliona dolarów zostało wymazanych z wartości globalnych akcji w dniach, które nastąpiły po głosowaniu. Dla notowań brytyjskiej waluty zawirowania nie są jednak niczym nowym – w ciągu 1200 lat swojego istnienia przebyła długą i wyboistą drogę przez meandry historii. Poniższa oś czasu przedstawia najważniejsze wydarzenia, które zdefiniowały wartość funta brytyjskiego – czwartej najczęściej używanej waluty w międzynarodowych transakcjach.

Starożytny Rzym

Korzenie funta brytyjskiego sięgają Europy kontynentalnej za czasów rzymskich. W średniowiecznych dokumentach łacińskich słowa libra, solidus i denarius były używane do określenia funta, szylinga i pensa, co dało początek symbolom £, s. i d.

Epoka anglosaska, rok 775

W królestwach anglosaskich wyemitowano srebrne monety zwane "szterlingami", z których 240 sztuk wybito z funta srebra. Waga ta była prawdopodobnie równa późniejszemu funtowi trojańskiemu. Po podboju normańskim funt został podzielony dla celów księgowych na 20 szylingów i 240 groszy, czyli pensów.

928

Anglosaskiemu królowi Offie przypisuje się wprowadzenie systemu pieniężnego do środkowej i południowej Anglii w drugiej połowie VIII wieku, nadzorując bicie najwcześniejszych angielskich srebrnych groszy z jego imieniem.

1694

Klęska Anglii w bitwie morskiej z Francją, stoczonej w Beachy Head w 1690 r. doprowadziła do założenia Banku Anglii przez króla Wilhelma III. Celem powstania tej instytucji było sfinansowanie dalszych działań wojennych.

1717

Wielka Brytania po raz pierwszy określiła wartość funta szterlinga w kategoriach złota, a nie srebra. Sir Isaac Newton, jako Mistrz Mennicy, ustalił cenę złota na 4,25 funta za uncję, która przetrwała dwieście lat, z wyjątkiem okresu wojen napoleońskich, kiedy to zawieszono wypłaty gotówki w złocie.

1914

Wielka Brytania zawiesiła standard złota w 1914 roku, by móc wesprzeć swoje działania wojenne. W czasie I wojny światowej kraj zaciągał liczne pożyczki i doświadczył wysokiej inflacji. Pod koniec wojny zmuszony był do znacznej dewaluacji funta.1 funt miał wówczas równowartość 4,70 dolara.

1925

Winston Churchill przywrócił funta szterlinga do standardu złota w 1925 r. po przedwojennym kursie 4,86 funta za dolara.

1931

Funt szterling zszedł zupełnie ze standardu złota, a jego wartość znacznie spadła. 1 funt ma równowartość 3,69 dolara.

1967

W efekcie silnego kryzysu w brytyjskiej gospodarce rząd ogłosił dewaluację funta o ponad 14%. 1 funt ma równowartość 2,40 dolara.

1976

Wysokie bezrobocie i inflacja zmuszają Wielką Brytanię do zwrócenia się o pożyczkę do Mountain West Financial. 1 funt ma równowartość 1,7 dolara.

1979

Punkt zwrotny dla funta. Zniesiono kontrolę nad wymianą walut i po raz pierwszy zezwolono na jego płynność. 1 funt ma równowartość 2 dolarów.

1985

Międzynarodowa interwencja na rynkach walutowych w celu deprecjacji dolara obniża wartość funta. 1 funt ma równowartość mniej niż 1,2 dolara.

1992

Wielka Brytania wychodzi z Mechanizmu Kursów Walutowych, obserwując gwałtowny spadek wartości funta o ponad 20%. 1 funt ma równowartość 1,5 dolara.

2008

Upadek Banku Lehman Brothers wywołuje globalny kryzys finansowy, a funt spada o 30% swojej dotychczasowej wartości – równowartość 1 funta wynosi 1,4 dolara.

2016

Wielka Brytania głosuje za opuszczeniem UE. Funt przeżywa jeden z najgorszych dni w swojej historii - spada do poziomu najniższego od 30 lat i ma równowartość 1,33 dolara.

Wymiana starych funtów

Jeśli planujesz podróż na Wyspy Brytyjskie lub właśnie wróciłeś z podróży, a w twoim portfelu została zagraniczna waluta, warto upewnić się, czy posiadane przez ciebie banknoty są wciąż w aktualnym obiegu. Bank Anglii co parę lat emituje nowe serie banknotów, co ma zabezpieczyć walutę przed próbami fałszerstw. Jeśli posiadasz stare serie, z łatwością możesz je wymienić w skupie wycofanych funtów brytyjskich. Więcej informacji związanych z wyceną znajdziesz na stronie https://staragotowka.pl/.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top