Ładowanie...

Społeczeństwo

Kobiety w średniowieczu

W średniowiecznej Europie podział płci wiązał się bezpośrednio z zadaniami, które pełniono w gospodarstwie. Kobiety zachowywały się pracą w kuchni, hodowlą drobiu, wychowaniem dzieci...

Dżuma w Polsce w latach 1500-1700

Najniebezpieczniejszą chorobą zakaźną we wskazanych czasach była dżuma. W roku 1708 pojawiła się w Toruniu. Określało się ją jako złośliwą, bardzo zaraźliwą i powodującą...

TOP