• 19 czerwca 2024

I Rozbiór Polski

Pierwszy rozbiór Polski został dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię, na mocy traktatu podpisanego 5 sierpnia 1772 roku. Zaborcy powoływali się w nim na rzekomy rozkład Polski i swoje historyczne podstawy prawne do zajmowanych terenów. Bezpośrednią przyczyną rozbioru stała się toczona właśnie wojna domowa. Pierwszy rozbiór był zwykłym aktem przemocy dokonanym dlatego, ze Polska ośmieliła się modyfikować organizację państwową oraz dążeń do ekspansji Prus i Austrii, które chciały zagarnąć jak najwięcej.

Okupacji dokonano bez oporu, gdyż wojska Rzeczypospolitej, wyniszczone wojną domową, nie były zdolne do oporu. Kraj utracił 1/3 swojego terytorium i dużą część ludności. Państwo Polskie stanęło przed potrzebą przeprowadzenia reform, wzmocnienia armii i zmiany ustroju.

II Rozbiór Polski

Drugi rozbiór został dokonany przez Prusy i Rosję (Austria w tym czasie była zajęta wojną z Francją) na postawie traktatu ze stycznia 1793 roku. Zaborcy tym razem powoływali się na rewolucyjne zagrożenie ze strony Rzeczpospolitej. Bezpośrednią przyczyną były natomiast próby uniezależnienia się Polski od Rosji, podjęte w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego. Drugi rozbiór Polski był ogromnym ciosem politycznym i gospodarczym dla kraju. Zniszczono produkcję przemysłową i doprowadzono do krachu finansowego. Gospodarka znalazła się w punkcie totalnego rozkładu. Wzrastały ceny wszystkich towarów, w tym żywności.

Rozbiory Polski

III Rozbiór Polski

Ostateczny rozbiór ziem polskich, dokonany przez Austrię, Prusy i Rosję na podstawie traktatu z 24 października 1795 roku. Zaborcy powoływali się w nim na rewolucyjne zagrożenie ze strony Rzeczpospolitej. Bezpośrednią przyczyną rozbioru stało się powstanie kościuszkowskie( 24 marca 1794r.). Po długich sporach ustalono granice rozbiorów i tak ostatecznie Rosja otrzymała najwięcej gruntu.

W taki sposób państwo polskie, po ponad 800 latach istnienia, przestało istnieć. Los Rzeczypospolitej był przesądzony nie tylko przez działania sąsiadów, ale także przez własne błędu i problemy ze szlachtą. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób haniebnych decyzji sąsiadów, które naruszyły najbardziej podstawowe zasady międzynarodowego współżycia. Były to akty bezwzględnej przemocy. Państwo polskie przestało istnieć na 123 lata, ale zaborcy nie potrafili unicestwić polskości - język, narów i tradycja przetrwały.

Podsumowanie zaborów

  • Zabór rosyjski obejmował 463 tys. kilometrów kwadratowych i 5,5 mln mieszkańców.
  • Zabór pruski obejmował 141 tys. kilometrów kwadratowych i 2,6 mln mieszkańców.
  • Zabór austriacki obejmował 130 tys. kilometrów kwadratowych i 4 mln mieszkańców.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top